Jdi na obsah Jdi na menu
 

Evropská unie pro lidská práva, z.s. je mezinárodní nezisková organizace vzniklá v České republice v roce 2003.

Zabývá se ochranou lidských práv a svobod, odhalováním zločinů proti lidskosti, ale i osvětovou činností v této oblasti. Z dalších činností se zabývá i bojem proti terorismu, neboť terorismus ohrožuje základní lidská práva a svobody. Zabývá se ale též problematikou sociálních práv, ale i ochranou kulturního a historického dědictví, památek a zasahuje i do oblastí ochrany přírody a ekologie.

Plně si uvědomujeme, že lidská práva nejsou jenom menšiny a problematika gender, jak se zde snaží mnozí dosti zaujatě prezentovat a degradují tím skutečné a často i mnohem závažnější problémy na poli lidských práv. Nesouhlasíme ani s tvrzením, že čtvrtstoletí od pádu Železné opony již problém lidských práv u nás či ve světě neexistuje. Jsme si vědomi nejen přetrvávajících problémů na poli lidských práv, ale i hrozbami zcela novými, které přináší celospolečenské změny, situace ve světě i vědecko-technický pokrok.

Naše organizace byla a je nezávislou na jakýchkoliv zdrojích peněz od státu, územních celků nebo samospráv, čímž si zachováváme svoji objektivnost.

Nejsme všemocní, jsme jen nestátní neziskovou organizací, ale máme vůli pomoci tam, kde zákony tak, jak jsou nastavené, selhávají nebo poškozují lidská práva a svobody. Zároveň si ale plně uvědomujeme, že člověk nemá jen svá lidská práva, ale i povinnosti vůči druhým lidem i společnosti jako takové. Nesouhlasíme s lidmi ani institucemi, která lidská práva ponižují ve svůj prospěch na pouhou anarchii. Ctíme, aby lidská práva sloužila slušným lidem a slušné lidi chránila. Aby byla ku prospěchu celé společnosti. Aby dávala základ a jistotu budování občanské společnosti, právního řádu, spravedlnosti i mravnosti. Ctíme, že lidé si musí lidská práva zasloužit, že nejsou samozřejmostí... Že o lidská práva se musí člověk hlásit... O lidská práva musí člověk i společnost pečovat. A každý člověk má povinnost postavit se takovým dílem, jakým sám zmůže, jakémukoliv bezpráví.

 

 


Evropská unie pro lidská práva

E-mail:  european.union@post.cz

Číslo bankovního účtu v ČR:  4211013766 / 6800 Sberbank

 

Prosíme ty, kteří tvrdí, že něco nejde, aby nepřekáželi těm, kteří už to dělají ...