Jdi na obsah Jdi na menu
 

Činnost a ideály organizace

Evropská unie pro lidská práva, z.s. od svého vzniku roku 2003 sleduje dodržování lidských práv u nás i ve světě a apelovala na vládní představitele dotčených států bez ohledu na globalistické tendenční škatulkování přítele a nepřítele. Jednala tam, kde se porušovala lidská práva. Ať je porušoval Irák, Afghánistán, Čína nebo naopak USA či Izrael. Evropská unie pro lidská práva, z.s. ctí, že všude tam, kde jsou porušována a utlačována lidská práva, je potřeba na takové zločiny proti lidskosti upozorňovat a snažit se o nápravu. Ať už jde o zemi totalitní nebo demokratickou.

Evropská unie pro lidská práva, z.s. se staví proti jakékoliv xenofobii, rasismu, extremismu a už ze své podstaty i proti jakémukoliv terorismu u nás i ve světě. Neboť neexistuje žádná spravedlivá myšlenka, kterou by mohl omlouvat jakýkoliv teroristický čin. A není jediná spravedlivá myšlenka, pokud by měla stát nebo se opírat o xenofobii, rasismus nebo extremismus.

Kromě stěžejního poslání, kterým je ochrana lidských práv a odhalování zločinů proti lidskosti, se Evropská unie pro lidská práva, z.s. zabývá například i sociální a zdravotní problematikou, ochranou zdravotně postižených, práv pacientů, seniorů i dětí. Ctí a chrání i hodnoty kulturního dědictví, památek a dědictví předků. Angažuje se i na poli ekologie a ochrany přírody, kde jsou potlačovány oprávněné zájmy a práva občanů. Všude tam, kde arogance a peníze útočí a potlačují lidské hodnoty, důstojnost, hodnoty a krásy světa, občanskou společnost a svobody podpořené lidskou zodpovědností.